O mnie

Nazywam się Bartosz Kwiatkowski, jestem adwokatem i mediatorem.

Mediacją zajmuję się od 2006 roku. Na co dzień mediuję w największym sądzie polubownym w Polsce – Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Jestem także stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie oraz stałym mediatorem Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pracę w charakterze mediatora łączę z wykonywanie zawodu adwokata. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie www. adwokat.lu